โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2

วันที่ประกาศข่าว : 5 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 
วันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี 

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เงินรับฝาก) บัญชีเลขที่ 178-1-48958-7 สาขาสี่แยกเขาไร่ยา
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ท่านละ 8,500 บาท 
หากชำระเงินเป็นกลุ่มกรุณาแจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้ทราบด้วย
และโปรดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ Email : coop@rbru.ac.th 
เบอร์ติดต่อ 039-319111 ต่อ 10185 , 088-585-3493 
* ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้ที่ผู้ชำระเงิน 80 คนแรก

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.coop.rbru.ac.th/training/