สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันที่ประกาศข่าว : 11 เมษายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากหน่วยพัฒนาครูและตัวแทนจากพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เนื้อหาการประชุม มีการบรรยายขั้นตอน ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ แนวทางปฏิบัติของหน่วยพัฒนาครู และตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ ในที่ประชุม ในปีงบประมาณ 2561 นี้ จะเริ่มดำเนินการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 16 กันยายน 2561 ซึ่งปัจจุบันนี้ หน่วยพัฒนาครู สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีหลักสูตรที่อยู่ในลิสต์ให้ข้าราชการครูเลือกอบรมได้ จำนวน 8 หลักสูตร