โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพด้วยสีอะคริลิค ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ประกาศข่าว : 19 เมษายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับเรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพด้วยสีอะคริลิค ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี วิทยากรสอนวาดภาพได้แก่ อาจารย์แสงอุทิศ พรมเมือง จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี