นักกีฬายิมนาสติก RBRU คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา เพื่อความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 และ การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

วันที่ประกาศข่าว : 6 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ส่งนักกีฬายิมนาสติกเข้าร่วมการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา เพื่อความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 และ การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ สโมสรจินตนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน โดยผลการแข่งขันสามารถคว้าเหรียญทอง และเหรียญเงิน ประเภทอายุไม่เกิน 4 ปี เหรียญทองแดง ประเภทอายุไม่เกิน 5 ปี และ รางวัลชมเชย ประเภทอายุ 11 ปีขึ้นไป ผู้ฝึกสอนโค้ชเมย์ อาจารย์ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร จากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี