มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเองได้มีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบโดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ