สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในระดับตำบลกับตัวแทนหมู่บ้าน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

วันที่ประกาศข่าว : 6 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทีมสำนักบริการวิชาการ ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ สำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เก็บข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในระดับตำบลกับ ตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี