ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ประกาศข่าว : 8 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ และทีมงาน จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินโครงการร่วมกัน