สำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ประกาศข่าว : 8 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันที่ 8-9  มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการ กิจกรรมในการอบรมเป็นการสอนการผลิตน้ำเห็ดหลินจือ มาตรฐานการผลิตอาหารและวิธีการเก็บรักษาน้ำเห็ดหลินจือให้ได้ยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น และกิจกรรมการสอนวิธีการผลิตสบู่จากเห็ดหลินจือ