สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมการทำแผนที่ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว

วันที่ประกาศข่าว : 10 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

ในวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจากคณะต่างๆ โดยจัดกิจกรรมการทำแผนที่ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และผู้นำชุมชนจากหมู่ต่างๆ ของตำบลแก่งหางแมว มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลพื้นฐานที่เคยได้รวบรวมไว้