ทีมงานจากสำนักบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผ่านระบบเว็บไซต์ www.ช่วยเอสเอ็มอี.com

วันที่ประกาศข่าว : 10 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโซน B ชั้น 6 อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร ทีมงานจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยตัวแทนที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผ่านระบบเว็บไซต์ www.ช่วยเอสเอ็มอี.com