บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด จังหวัดชลบุรี เชิญ รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัย

วันที่ประกาศข่าว : 27 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย อ.ดร.อนุรักษ์ รอดบำรุง จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และตัวแทนจากสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับ คุณเศรษฐ์ชาญ โกเศสอัฎฐพล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด จังหวัดชลบุรี พร้อมทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัยของ รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ เรื่อง เครื่องกำจัดผักตบชวา และสอบถามปัญหาในงานวิจัย พร้อมกับการนำใช้งานจริงในชุมชน หลังจากที่หารือเสร็จได้พาชมโรงงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสหกิจศึกษา และการนำงานวิจัยจากต้นแบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย มาต่อยอดผลิตออกมาใช้งานและจัดจำหน่ายจริง