สำนักบริการวิชาการลงพื้นที่บ้านเสม็ดงามในโครงการ OTOP village

วันที่ประกาศข่าว : 4 กรกฎาคม 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง พัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีุให้คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมมีขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 1.การบริหารจัดการข้อมูลหมู่บ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน 4.การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 5.สรุปประเมินผลการดำเนินกิจกรรม