ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเคร่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด โดยเสนอราคา 13,630 บาท

วันที่ประกาศข่าว : 2 สิงหาคม 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

 ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเคร่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด โดยเสนอราคา 13,630 บาท

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2018-08-02-98359.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]