ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวนุชนารถ ไหลอ่อน โดยเสนอราคา 17,820 บาท

วันที่ประกาศข่าว : 3 สิงหาคม 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  นางสาวนุชนารถ  ไหลอ่อน โดยเสนอราคา 17,820 บาท

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2018-08-03-81528.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]