ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ...

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และ โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดท่าหลวงล่าง อ.มะขาม จ....

รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...

สำนักบริการวิชาการ ร่วมอวยพรปีใหม่กับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ...

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่แด่ท่านรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช...

ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ครั้งที่๕)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 ณ โรงอาหาร cante...

สำนักบริการวิชาการจัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี Rambhai Barni Ryder cup 2018...

ประกาศรับสมัครร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 ณ. โรงอาหาร canteen จำนวน 1 ร้าน (ประเภทอาหาร) อัตราค่าเช่าด...

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบ...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "ด้วยความจงรักและภักดี"...

งานจัดเก็บและหารายได้ สำนักบริการวิชาการ ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที...

ประกาศรายชื่อ ผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 4/2561...

สำนักบริการวิชาการร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการ Work Shop "ทำกระทงจากโคนไอศครีม...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "GSB Smart SMEs Smart START UP 2018"...

1 2 3

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400