ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

ประกาศ การให้เช่าพื้นที่ โรงอาหารล่าง (Canteen) เพื่อให้บริการร้านจำหน่ายของชำ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคาร 36...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ให้บริการจำหน่ายอาคาร ภายในอาคาร 36...

ประกาศ ผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) บริเวณพื้นที่ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไ...

อพ.สธ.-มรรพ.จัดประชุมชี้แจงกรอบวิจัย อพสธ. ในธีม "อาหารและทรัพยากรท้องถิ่น" ปีงบ 2565...

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดลำพัน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี...

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร...

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่ ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณสนามกีฬาศักดิเดช มหาวิทยาลัยรา...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมประชุมสรุปงานและชี้แจงแนวทางการเก็บแบบสำรวจข้อมูลในพื้นที่ ...

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10...

ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมช...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชุมหารือเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ....

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี 2563...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเรื่องการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน...

1 2 3 4 5 6 >>

อบรมสัมมนา

ไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400