ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

งานจัดเก็บและหารายได้ สำนักบริการวิชาการ รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารที่ศูนย์อาหาร อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรร...

สำนักบริการวิชาการ​ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย​ สามัญประจำปี​ ครั้งที่3/2561​ ...

สำนักบริการวิชาการลงพื้นที่บ้านเสม็ดงามในโครงการ OTOP village...

บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด จังหวัดชลบุรี เชิญ รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัย...

สำนักบริการวิชาการจัดโครงการเทคนิคการจับผ้า เพื่อการตกแต่งสถานที่ในงานพิธี...

สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมสัมมนา “เกษตรสร้างเงินยุคดิจิทัล คว้าโอกาสรวยจากธุรกิจเกษตร”...

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ...

ทีมงานจากสำนักบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแ...

สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมการทำแผนที่ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว...

สำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบ...

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในระดับตำบลกับตัวแทนหมู่บ้า...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “เกษตรสร้างเงินยุคดิจิตัล คว้าโอกาสรวยจากธุรกิจเกษตร”...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ...

นักกีฬายิมนาสติก RBRU คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา เพื่อความเป็นเลิ...

1 23

อบรมสัมมนา

ไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400