สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ

ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

นักกีฬายิมนาสติก RBRU คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา เพื่อความเป็นเลิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพด้วยสีอะคริลิค ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี...

สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร...

สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการการเรียนรู้การทำฮันนี่โทสต์อย่างง่ายได้อาชีพ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกอล์ฟ) ครั้ง 1/2561...

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400