สำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทรศัพท์ 039 319 111 ต่อ 11400 , 08 1811 3048 , 08 6364 5163
อีเมล์ uniserv@rbru.ac.th
เว็บไซต์ www.uniserv.rbru.ac.th
facebook fanpage : https://web.facebook.com/UniservRBRU


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400