ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา (งานสนามกอล์ฟ)

สนามกอล์ฟรำไพพรรณี เป็นสนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บนเส้นทางของถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  อยู่ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร  สนามกอล์ฟรำไพพรรณี  เป็นสนามกอล์ฟ มีจำนวน 9 หลุม จำนวนพาร์ 36 ประกอบด้วยหลุมพาร์ห้า 2 หลุม พาร์สี่ 5 หลุม และพาร์สาม 2 หลุม  สนามมีลักษณะเป็นเนินเขาตามลักษณะของที่ตั้งในมหาวิทยาลัย

เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. (จำหน่ายตั๋วก๊วนสุดท้ายของวันไม่เกิน 16.00 น.)

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11420 หรือ 039-471-115

GPS 12.660668 , 102.093722


สนามกอล์ฟรำไพพรรณี
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11420 หรือ 039-471-115จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400