น้ำดื่ม ตราวังสวนบ้านแก้ว


น้ำดื่มขวดเพท ขนาด 350 ซีซี ราคาโหลละ 38 บาท
น้ำดื่มขวดเพท ขนาด 600 ซีซี ราคาโหลละ 48 บาท
น้ำดื่มขวดเพท ขนาด 600 ซีซี จำนวน 50 โหลขึ้นไป ราคาโหลละ 45 บาท
น้ำดื่มถังเพท ขนาด 18.9 ลิตร ราคาถังละ 12 บาท
ถังน้ำดื่มถังเพท ขนาด 18.9 ลิตร ราคาถังละ 120 บาท
โดยกำหนดราคาขายปลีก ขนาด 600 ซีซี ราคาขวดละ 7 บาท ขนาด 350 ซีซี ราคาขวดละ 5 บาท

สนใจติดต่อ คุณนพดล แสงชื่น โทร.089-114-3313
หรือ ติดต่อ สำนักบริการวิชาการ โทร.081-811-3048จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400